Q&A

หมีขาวตั้งแคมป์
White Bear Camping

"ที่พักน่ารัก น่ากอด เห็นหมอกยามเช้า สัมผัสอากาศเย็นๆ โอบล้อมดอยหลวงเชียงดาวอยู่ใกล้ๆ
ขับรถจากตัวเมืองเชียง ใหม่มาที่หมีขาวตั้งแคมป์ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง"