นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงินให้ผู้เข้าพักสำหรับที่พักใน หมีขาวตั้งแคมป์ !

หากเจ้าของที่พักยกเลิกการจอง คุณจะโอนยอดเงินที่ชำระแล้วไปใช้กับการจองที่พักใหม่ใน หมีขาวตั้งแคมป์ หรือจะขอเงินคืนก็ได้ หากมีปัญหาที่ทำให้เข้าพักกับ หมีขาวตั้งแคมป์ ไม่ได้ และตกลงกับเจ้าของที่พักไม่ได้ อาจมีการบังคับใช้นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพักในบางสถานการณ์

ปัญหาที่เข้าเกณฑ์

สถานการณ์ที่อาจมีสิทธิได้รับเงินคืนตามนโยบายนี้มี 3 ประเภท ได้แก่

  • เจ้าของที่พักไม่ให้เข้าถึงที่พักได้อย่างสะดวก
  • ที่พักจริงไม่เหมือนกับข้อมูลที่แสดงในหน้าที่พัก (เช่น จำนวนห้องนอน ที่ตั้ง ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ระบุว่ามี)
  • ที่พักไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย หรือมีสัตว์ในที่พักโดยไม่ได้ให้ข้อมูลนี้ก่อนจอง

หมีขาวตั้งแคมป์ จะคืนเงินให้คุณ หรือใช้ความพยายามตามสมควรในการหาและจองที่พักอื่นที่เทียบเท่า สำหรับคืนที่เหลือในการจองของคุณ จำนวนเงินที่คืนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาในการเข้าพัก

นโยบายการคืนเงิน ในรูปแบบ Credit Card

กรณียกเลิกก่อนเข้าพัก 10วัน ผู้เข้าพักสามารถรับเงินคืนได้ 70% ของยอดการเข้าพัก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน
กรณี 10วันก่อนเข้าพัก จะไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันเข้าพักได้ทุกกรณี

นโยบายการคืนเงิน ในรูปแบบ Bank Transfer

กรณียกเลิกก่อนเข้าพัก 10วัน ผู้เข้าพักสามารถรับเงินคืนได้ 70% ของยอดการเข้าพัก
กรณี 10วันก่อนเข้าพัก จะไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันเข้าพักได้ทุกกรณี

หากต้องการขอรับเงินคืน โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ : www.whitebearcamping.com
  • โทรศัพท์ : 089-7009270
  • Facebook : whitebearcamping
  • Line@ : @whitebearcampingหมีขาวตั้งแคมป์
White Bear Camping

"ที่พักน่ารัก น่ากอด เห็นหมอกยามเช้า สัมผัสอากาศเย็นๆ โอบล้อมดอยหลวงเชียงดาวอยู่ใกล้ๆ
ขับรถจากตัวเมืองเชียง ใหม่มาที่หมีขาวตั้งแคมป์ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง"