Q&A

Q : หลังนึงพักได้ท่าน?
A : ทุกหลังสามารถพักได้2คน เสริมได้1คน ค่าใช้จ่าย 1000บาท

หมีขาวตั้งแคมป์
White Bear Camping

"ที่พักน่ารัก น่ากอด เห็นหมอกยามเช้า สัมผัสอากาศเย็นๆ โอบล้อมดอยหลวงเชียงดาวอยู่ใกล้ๆ
ขับรถจากตัวเมืองเชียง ใหม่มาที่หมีขาวตั้งแคมป์ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง"